Pergamus cum themate latino et textu


De cere­bro tractabimus et quid vere sig­nificet.


De cere­bro tractabimus et quid vere sig­nificet. Vere, brain­leak exi­tia­bilis est even­tus temereized qui evenire potest quoties et quicumque nihil refert, totius homin­is san­i­tatem.

Quid pubes­centes et iuvenes adul­ti cum brain­leak sig­nif­i­cent, sim­pliciter est de cog­i­ta­tion­ibus evi­tan­dis et de rebus parum ad nihilum per­ti­nen­tibus. Quam dif­fi­cile est iuvenibus res simul con­tinere, quo­mo­do mundus minus ac minus sen­sus sin­gulis annis fac­it quamque maior gen­er­a­tio eum ad exi­tum per­ducet. Ut maior aetas oblivis­catur iuven­tutis suae et vet­erem mundum qua­si non sint quae recte insti­tu­unt ut lubet, oderint tamen cum nova iuven­tus fac­it. Et quo­mo­do maior aetas des­ti­tu­ta manet iuven­tu­ti, quae eadem faci­no­ra facere non poter­ant, cum casus tuos ita offi­cere sunt.

Si hoc novum sen­tit, Aegyp­tum vet­erem respi­cias. Pri­mum praemit­ti­tur ver­bum: “Nova gen­er­a­tio est defec­tio et fer­ox. tech­nolo­gias nos­tras exercere et uti nequit”.
Nihil novi. Quae­li­bet autem nova gen­er­a­tio inten­dit mundum ad novas gen­er­a­tiones meliores, sed non ad instar cur habent tem­po­ra dif­fi­cil­ia muta­tion­ibus accom­modare. Quae­li­bet novae gen­er­a­tiones novis­si­mae prae se fer­unt neces­si­tatem ut mundum suum melius red­dant, quaeque nova gen­er­a­tio tam ulti­mo sim­ilis est. Seniores sim­pliciter, prae­ter­i­tae se oblivis­cun­tur. Sic oblivis­ce­tur gen­er­a­tio haec quo­mo­do nos fecit res et quo­mo­do mundum meliorem voluimus, nova alia frus­trari, quam nos facere.


Bel­lum gen­erale tale est quam vetus aetas. Eti­am sem­per erat ac dic­tum sem­per.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *