Author: med22js

  • Hello world!

    Ter­ve­tu­loa sivus­tolle Novi­da Opiske­li­jat-sivus­tot. Tämä on ensim­mäi­nen artikke­lisi. Voit halutes­sasi muoka­ta sitä tai pois­taa sen, pääa­sia että pääset aloit­ta­maan kir­joit­tamisen!