Mitä olen tehnyt ja oppinut tänä vuonna?

Mitä kursseja olen käynyt lukuvuoden aikana?

-raken­netun val­oku­van toteut­ta­mi­nen ja stu­dioku­vaus

-julka­isu­tuotan­nos­sa toim­imi­nen ja verkko­sivus­ton tekem­i­nen

-julka­isu­tuotan­nos­sa toim­imi­nen (valin­nainen)

Mitä tein?

-val­oku­van muokkaus

-jouluka­len­teri

-haas­tat­telu

-julis­teet

-artikke­lit

-pix­el art

Mitä opin ja mitä vielä haluaisin oppia?

Opin käyt­tämään Word­Pres­sia.