Joukolla on paljon kokemusta jalkapallosta

Jouko Säätelä

ANTTI LISINEN

Olen kiinnostunut jalkapallosta ja päätin haastatella liikunnanopettaja Joukoa, joka on myös kiinnostunut jalkapallosta. Opiskelen media-alalla. Lähdetään liikeelle ihan peruskysymyksestä.

KUKA OLET?

Jouko Säätelä ja tääl­lä Novi­das­sa töis­sä. Opetan liikun­taa ja vähän ter­veysti­etoa. Työkyvyn ja hyv­in­voin­nin ylläpitämi­nen sen kurssin nimi on, pakolli­nen ja valin­nainen kurssi.

KETÄ PERHEESEESI KUULUU?

Vaimo, täl­lä het­kel­lä asu­taan kahdestaan. Lapset on maail­malle lentänyt. Ne on niin van­ho­ja jo, että ne ei ole enää kotona. Lap­sia on kak­si, poi­ka ja tyt­tö. Ne on aikuisia.

MITÄ HARRASTAT?

Liikun­taa har­ras­tan. Ten­nistä aika paljon ja tietysti kotona vai­mon kanssa mitä nyt mil­lonkin kek­sitään. Ei nyt mitään sem­mos­ta ihmeel­listä lop­pu­jen lopuks.

MINKÄLAISESTA MUSIIKISTA PIDÄT?

Arp­pa on mun suosik­ki koti­mainen artisti ja 80-luvun musi­ikkii mon­esti tulee Spo­ti­fys­tä laitet­tua.

JOS PELAAT JALKAPALLOA NIIN MISTÄ LÄHTIEN OLET PELANNUT?

9–14 vuo­ti­aana viis vuot­ta pelasin. Kokkolan palloveikot, se oli sil­lon mes­taru­us­sar­jas­sa ja oli tosi hyvä jalka­pal­lo­joukkue. Mä pelasin junio­r­i­na, en aikuise­na. Voitet­ti­in SM- pron­ssia.

MISTÄ LÄHTIEN OLET SEURANNUT JALKAPALLOA?

Mä seurasin sil­lo paljo enem­pi ku mää har­rastin, mut nyt aika vähän. Maaot­telui­ta var­maan tulee katot­tuu mut ei mitään seu­ra­joukkuei­ta.

MITÄ JALKAPALLOMAAJOUKKUETTA KANNATAT?

Suo­mi tietysti. Maail­man huip­pu­joukkueista sanois­in Brasil­ia.

MITÄ JALKAPALLOSEURAJOUKKUETTA KANNATAT?

KPV tietysti, mut­ta san­o­taan joku tun­netumpi joukkue niin Juven­tus.

KUKA ON SUOSIKKIJALKAPALLOILIJASI?

Mä sanon Lewandows­ki.

MESSI VAI RONALDO?

Molem­mat on tosi hyviä, mut mä sanon Mes­si.

MIKÄ ON OLLUT MIELEENPAINUVIN HETKI JALKAPALLOSSA?

Har­ras­t­a­mi­nen oli mukav­in­ta ja maal­in­tekem­i­nen oli aina kivaa. Mä olin hyökkääjä. Mä tein viis maalia yhessä ottelus­sa. Se oli mun enk­ka.

OLETKO KOSKAAN KATSONUT JALKAPALLOA PAIKANPÄÄLLÄ?

Suomen maaot­telui­ta ja KPV:n pele­jä aikanaan. En niin hirveesti seu­ra­joukkuei­ta kat­tomas­sa maail­mal­la.

MISSÄ OLET KATSONUT JALKAPALLOA PAIKANPÄÄLLÄ?

Olympias­ta­dion­il­la ja Kokko­las­sa aikanaan.

HALUAISITKO VIELÄ KERTOA JOTAIN LISÄÄ?

Mä tykkäsin tosi paljo pela­ta jalka­pal­loa aikanaan. Se oli elämän tärkeimpii asioi­ta. Mä van­noin, että en ikinä lope­ta mut niin vaan lopetin. Aloin vähän eri laje­ja tekemään.